Welkom bij Romijn en Lenders, Wij staan voor u klaar!

Vragen?

045 5680 270

Min. Ruijsstraat 2-4

6351 CK Bocholtz

Postbus 20020

6350 AA Bocholtz

Mijn Polismap

Financiele Planning

Financial planning stelt U in staat Uw financiële verlangens haalbaar te maken door periodiek te inventariseren en bij te stellen. 
De wereld om ons heen veranderd razendsnel en er wordt van ons gevraagd om ook zelf zorg te dragen voor een aantal zaken.
We ontkomen er namelijk niet aan om financiële regelingen te treffen voor ons leven en in de toekomst. 
Te denken valt aan een goed pensioen, het goed verzorgd achterlaten van Uw partner en kinderen bij overlijden, en het indekken tegen financiële
risico’s van arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. 

Financial planning is een grondige analyse van Uw huidige financiële situatie, deze optimaliseren en door middel van het juist samenstellen van
financiële en verzekerings- produkten Uw doelstelling realiseren. 

Hierbij wordt gekeken naar pensioenen, financieringen, levensverzekeringen , sparen en beleggen, sociale zekerheid, erfrecht,
huwelijksvermogensrecht en belastingen. 

Kortom, een goed financieel plan is nooit af. De sociale zekerheden en ons belastingstelsel wijzigen steeds, waardoor wij Uw financiële persoonlijke
situatie periodiek in de gaten dienen te houden. 

Middels een financieel plan zorgen wij dat U up to date blijft.